2021 m. spalio 18 d.
2018-03-20  

2018 M. KOVĄ MINIMAS „ROBINO HUDO“ KŪRĖJO JUBILIEJUS


Hovardas Pailas (angl. Howard Pyle, 1853 m. kovo 5 d. – 1911 m. lapkričio 9 d.) – garsus XIX a. amerikiečių rašytojas ir iliustruotojas. Abi veiklos sritys šios asmenybės gyvenime jam pačiam buvo labai svarbios, tačiau, ko gero, Hovardas Pailas yra itin garsus dėl savo nuostabaus piešimo talento.


Kaip iliustruotojas Hovardas Pailas plačiai žinomas dėl to, kad buvo iliustruotojų mokyklos Brandywine School, kuri siekė išugdyti talentingus ir savitu amerikiečių stiliumi pasižyminčius knygų dailininkus, įkūrėjas, taip pat dėl begalės iliustruotų knygų: Marko Tveno, Roberto Luiso Stivensono ir kt., tarp kurių buvo ir jo paties garsiausi kūriniai – „Robino Hudo nuotykiai“, serija apie karalių Artūrą. Apskritai Hovardas Pailas rašė įvairių žanrų tekstus, daugiausia – vaikams: poemas, realistinę ir fantastinę prozą, pasakas, nuotykių literatūrą ir t. t.

Hovardas Pailas gimė Vilmingtone, Delavero valstijoje, ir buvo pirmasis vaikas Viljamo ir Margaret šeimoje.1 Hovardas augo klausydamasis motinos sekamų istorijų, o jų namų sienos buvo prisagstytos visokiausių piešinių, iškirptų iš įvairių leidinių. Tokios detalės, žinoma, buvo svarbios besiformuojančiai asmenybei. Mažojo Hovardo talentas menui buvo matyti nuo ankstyvos vaikystės, tačiau tėvai tikėjosi, kad jis vis dėlto pasuks kitu– akademiniu – keliu, tad leido jį į privačią Vilmingtono mokyklą. Tačiau ten jaunajam Hovardui ne itin sekėsi, ir galop tėvai sutiko, kad jis išvyktų mokytis menų į Filadelfiją. 1872 m. jis grįžo į gimtąjį miestą ir pradėjo dirbti šeimos odos apdirbimo versle, tačiau minties tapti garsiu dailininku neapleido.

Vieną gražią 1876 m. dieną vienoje iš Virdžinijos valstijos salų Hovardas stebėjo laukinius ponius ir šis patyrimas jį taip įkvėpė, kad savo įspūdžius jis tuojau pat aprašė ir iliustravo. Taip gimė esė, kurią Hovardas nusiuntė į žinomą žurnalą Scribner's Monthly. Taigi tai buvo pirmasis Hovardo Pailo žingsnis į jo išsvajotąjį kūrybos pasaulį, nes žurnalas ne tik sutiko publikuoti jo esė, bet ir pakvietė Hovardą atvykti į Niujorką (kaip žinia, tuo metu šiame mieste buvo įsikūrę visi didžiausi žurnalų leidėjai), kur jis galėtų toliau užsiimti šia veikla. Tai buvo labai palankus metas Hovardui Pailui pradėti savo karjerą, kadangi kaip tik tuo metu buvo itin išaugusi iliustruotų tekstų paklausa ir leidybos pramonė ėmė klestėti2.

Taigi Howardas Pailas, sulaukęs dvidešimt trejų metų, išvyksta ir ima dirbti kaip laisvai samdomas tekstų rašytojas ir iliustruotojas. Užsakymų jam netrūksta – jį spausdina tokie leidiniai kaip St. Nicholas Magazine, Harper's Monthly, Harper's WeeklyYoung People ir kt. Nenuostabu, kad jis buvo greitai įvertintas – Hovardas Pailas buvo puikiai įvaldęs ne vieną iliustracijų piešimo stiliaus techniką ir sumaniai sugebėdavo parinkti tinkamą, atsižvelgdamas į paties kūrinio idėją3.

1881 m. Hovardas Pailas grįžta į Vilmingtoną ir veda dainininkę Anę Pūl. Su ja jis vėliau susilaukia net septynių vaikų. Dar tais 1881-aisiais Hovardas sulaukia pasiūlymo iliustruoti kelias knygas jauniesiems skaitytojams ir taip pat leidėjų prašymo, kad iliustracijos primintų tokių žymių europiečių iliustruotojų kaip Valterio Kreino ar Keitės Grynavei stilių. Deja, abi knygos patyrė komercinę nesėkmę, kadangi Hovardo Pailo iliustracijos, suprask, buvo per daug amerikietiškos.

Tačiau garsusis autorius nepasiduoda. Kaip tik priešingai – ši kritika Hovardą Pailą paskatina parašyti ir išleisti savo pirmąją knygą, kuri ir buvo apie Robiną Hudą (The Merry Adventures of Robin Hood of Great Renown in Nottinghamshire, 1883). Dar būdamas mažas Hovardas labai mėgo skaityti nuotykių knygas, o Robinas Hudas buvo vienas iš jo mylimų veikėjų. (Kaip žinia, Robinas Hudas nėra paties Hovardo Pailo sukurtas literatūros personažas – jis priklauso anglų tautosakai. Iki Hovardo Pailo knygos buvo sukurta ne viena istorija apie Robiną Hudą.) Pirmoji autoriaus knyga iškart buvo pastebėta ir įvertinta kritikų, nors reikia pasakyti, kad iš pradžių knyga nebuvo komerciškai sėkminga, nes buvo gana brangi. Hovardas Pailas buvo itin reiklus kokybei ir daug dėmesio skirdavo kiekvienai knygos rengimo detalei, visuomet siekdavo paties geriausio įmanomo rezultato.

Labai svarbu paminėti, kad Hovardas Pailas buvo ne tik rašytojas ir iliustruotojas, bet ir mokytojas – ši pareigybė jam taip pat buvo be galo svarbi. Iliustruodamas įvairius leidinius jis galiausiai suprato, kad šioje srityje trūksta profesionalių iliustruotojų. Pirmiausia Hovardas Pailas norėjo pradėti dėstyti Pensilvanijos menų akademijoje, bet darbą gavo Filadelfijos Drekselio universitete, kur dėstė keletą metų.

Tačiau rašytojas ėmė vis stipriau jausti, kad čia yra varžoma jo ir mokinių kūrybinė laisvė, tad nusprendė pats šalia savo namų įkurti nuo nieko nepriklausomą iliustruotojų mokyklą, kuri, kaip minėta, buvo pavadinta Brandywine School. Joje mokiniai turėjo gyventi kaip viena bendruomenė. Mokykla greitai tapo itin populiari ir į ją patekti norėjo šimtai būsimų iliustruotojų. Nors tuo metu tai buvo neįprasta, Hovardas Pailas priimdavo ne tik vaikinus, bet ir merginas, taigi žmonių lygybės principo, kuris iškyla ir jo knygose, autorius laikėsi ir gyvenime. Šioje mokykloje mokėsi ne vienas vėliau garsus iliustruotojas, o dėka Hovardo Pailo Filadelfija tarytum tapo iliustracijos meno pagrindiniu centru. Per visą savo mokytojo karjerą jis perdavė savo žinias apie 200 mokinių.

Gyvenimo pabaigoje jis susidomi freskomis, tad 1910 m. išvyksta į Italiją studijuoti šio meno. Tačiau greitai sveikata ima blogėti ir jis, deja, nebegali grįžti namo. Hovardas Pailas miršta 1911 m. lapkričio 9 d. Florencijoje.

Lietuvių kalba išleistos tik dvi šio autoriaus knygos: apie karalių Artūrą (deja, tik adaptuota versija, kurioje visiškai neatskleidžiama tikroji istorijos dvasia) ir „Robino Hudo nuotykiai“, kurią išvertė Virgilijus Čepliejus, tad tekstas vaizdingas ir malonus skaityti. Taigi, kaip jau minėta anksčiau, pastaroji bene geriausiai visiems žinoma Hovardo Pailo knyga. Ji sudaryta iš atskirų skyrelių, kiekviename jų pasakojama vis kita Robino Hudo ir jo draugų istorija. Apysakoje vaizduojama XII a. Anglija ir jos tikrovė tuo istoriniu laikotarpiu – skurdas, nekilmingųjų engimas ir kilmingųjų nedorybės, savivalė. Beje, nors Hovardas Pailas niekada nebuvo lankęsis Anglijoje, knygoje atsirandantys kraštovaizdžio aprašymai to nė kiek neišduoda.

Šioje knygoje Hovardas Pailas surinko visas žinomas senovines balades apie Robiną Hudą ir sudėjo jas į vieną savo paties sukurtą pasakojimą. Tad knyga – tai išlikusių originalių legendų ir kartu autoriaus fantazijos kūrinys. Hovardo Pailo Robino Hudo versija išskirtinė tuo, kad nors originalūs tekstai nebuvo skirti vaikams, tačiau šis autorius juos perrašė taip, kad istorija taptų įdomi ir tinkama skaityti būtent vaikams (tokių užmojų būta ir iki tol, tačiau nė vienas bandymas nebuvo toks sėkmingas4). Robinas Hudas jo knygoje tapo nepaprastai drąsiu herojumi (nors iki tol legendose kuriamas jo kaip nuožmaus plėšiko ir žudiko įvaizdis), turinčiu priešų ir kovojančiu už gėrį ir tikrąsias vertybes, padedančiu nuskriaustiesiems ir baudžiančiu piktadarius. Apskritai jo knygose antiherojai dažnai tampa herojais.

Jau minėtoje knygų serijoje „Karalius Artūras“ autorius taip pat savaip perkuria ir interpretuoja žymiosios legendos tekstus apie pirmąjį mitinį Anglijos karalių. Čia irgi vaizduojamas gėrio ir blogio, teisingųjų ir nedorybingųjų susidūrimas, dorovės ir kilnumo pergalė prieš piktus kėslus. Neįkyrūs didaktikos elementai – vieni iš pagrindinių komponentų, atsirandantys šio autoriaus tekstuose bei iliustracijose. Ir būtent istorija autoriui tampa priemone kalbėti vaikams apie svarbius moralės ir etikos klausimus5. Žinoma, nenuostabu, kad labiausiai šios knygos pakeri berniukus ir vaikinus.

Taigi legendos ir mitai – štai, kas iš tiesų be galo žavėjo Hovardą Pailą (ir, žinoma, daugelį pasaulio vaikų visais laikais!). Viduramžių epocha su savo paslaptimis ir magija jį viliojo bene labiausiai, be ne tik ji. Ne visi turbūt žino, kad ir mūsų laikais kinematografai ir kostiumų kūrėjai, statydami įvairius filmus, pavyzdžiui, garsiąją seriją „Karibų piratai“, dažnai remiasi Hovardo Pailo sukurtomis iliustracijomis6. Piratų legendos ir nuotykiai taip pat ypač žavėjo šį autorių, jie buvo vieni iš pagrindinių jo knygose aprašomų veikėjų. Nesuklysime sakydami, kad Hovardo Pailo kurtas piratų įvaizdis iki šiol gajus mūsų laikų kultūroje.

Beje, Hovardas Pailas buvo įvairiapusė asmenybė – jį domino ne tik legendos, bet ir realybė, ypač Amerikos istorija bei jos įamžinimas, tarytum dokumentavimas. Savo piešiniuose jis vaizdavo tokius istoriškai svarbius įvykius kaip Leksingtono ar Bunkerhilo mūšiai ir pan. Kaip yra taikliai pastebėjusi Hetera Kembel Koil, „Pailas padėjo šaliai pamatyti savo pačios istoriją“7.

Šiandien Hovardas Pailas vertinamas kaip inovatyvių ir profesionalių vaikų knygos iliustracijų kūrėjas. Ne veltui jis dažnai vadinamas netgi visos Amerikos iliustracijų tėvu. Talentingai sujungdamas iliustraciją ir grakštų žodį bei taiklią visais amžiais aktualią mintį jis rado kelią ne į vieno jauno skaitytojo pasaulį. Praėjus daugiau nei šimtui metų Hovardo Pailo knygos vis dar yra leidžiamos įvairių šalių leidyklų ir sulaukia skaitytojų dėmesio. Neabejotinai galima teigti, kad ne viena jų laikytina literatūros klasikos kūriniais, prie kurių visada verta sugrįžti.
 

Bibliografija lietuvių kalba

  • Robino Hudo nuotykiai: apysaka / Howard Pyle; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. – Vilnius: Vaga, 1982. – 256 p. – (Drąsiųjų keliai).
  • Robino Hudo nuotykiai: apysaka / Howard Pyle; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. – Vilnius: Vyturys, 1987; 1995. – 276 p.
  • Karalius Artūras: romanas / Joshua Hanft adaptuota versija, Howard Pyle; iš anglų kalbos vertė Edmundas Juškys. – Vilnius: Alka, 1999. – 236 p.
  • Robino Hudo nuotykiai: apysaka / Deborah Kestel adaptuota versija, Howard Pyle; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Aničaitė. – Vilnius: Alka, 1998; 2000. – 236 p.
  • Robino Hudo nuotykiai: apysaka / Howard Pyle; iš anglų kalbos vertė Virgilijus Čepliejus. – Vilnius: Alma littera, 2009. – 357 p.
     

Rekomenduojame paskaityti


Rekomenduojame pažiūrėti

_____________________________
 
1 Hovardo Pailo biografijos santrauka parengta daugiausiai remiantis šiuo šaltiniu: „Howard Pyle 1853-1911: American painter, illustrator, editor, and author of juvenile fiction and short stories”, in: Children's literature review, Vol. 117, sud. Tom Burns. – Detroit: Gale Research, 2007.

2 „American Illustration & the Art of Howard Pyle“, p. 5. Prieiga per internetą: http://www.delart.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/American-Illustration-and-the-Art-of-Howard-Pyle.pdf (Žiūrėta 2018-03-18).

„Howard Pyle. Biography“. Prieiga per internetą:
https://www.illustrationhistory.org/artists/howard-pyle (Žiūrėta 2018-03-18).

4 Daugiau apie tai galima paskaityti čia: B. A. Brockman, „Children and the Audiences of Robin Hood“, South Atlantic Review, Vol. 48, No. 2, 1987, p. 67–83.

5 Jeanne Fox-Friedman, „Howard Pyle and the Chivalric Order in America: King Arthur for Children“, Arthuriana, Vol. 6, No. 1, 1996, p. 84.

6 „American Illustration & the Art of Howard Pyle“, p. 4. Prieiga per internetą: http://www.delart.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/American-Illustration-and-the-Art-of-Howard-Pyle.pdf (Žiūrėta 2018-03-18).

7 Campbel Coyle, Heather, „Composing American History: Pyle’s Illustrations for Henry Cabot’s Lodge’s ‘The Story of the Revolution“ in: Howard Pyle: American Master Rediscovered, sud. Heather Campbell Coyle. Pennsylvania: U Penn Press, 2011, p. 73.

Parengė Goda Baranauskaitė-Dangovienė

 

Vaikų literatūros kalendorius.


Rubriką „Vaikų literatūros kalendorius“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

 

 

 

 

 
Atgal   Spausdinti  

 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Spalis
    2021     
 

  

 

 
   
 
 Mus remia:
 

 

 
 

 

SRTRF 2018 m. suteikė dalinę paramą svetainės projektui „Lengva rasti gerą knygą: tęstinis informacijos apie vaikų literatūrą projektas

 

 
 
 

Gedimino pr. 51
01504 Vilnius

El. paštas: vaikai@lnb.lt

 
  © 2004-2018 Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius Sprendimas: IDAMAS, naudojamas SMARTWEB.